História predpisu 106/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1996 - 31.03.2006