História predpisu 88/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.05.1995 - 31.12.2008