História predpisu 86/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1995 - 31.12.1996