História predpisu 82/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.04.1995 - 31.01.2004