História predpisu 81/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.04.1995 - 30.09.2004