História predpisu 8/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.01.1995 - 31.12.2008