História predpisu 79/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1995 - 30.06.2006