História predpisu 7/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.1995 - 31.03.2002