História predpisu 65/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1995 - 14.07.2006