História predpisu 53/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1995 - 30.06.2003