História predpisu 47/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1995 - 31.07.2004