História predpisu 306/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1996 - 28.02.2002