História predpisu 290/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1995 - 16.09.1998