História predpisu 248/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1995 - 30.06.2002