24/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
OPATRENIE1)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. novembra 1994,
ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike.
Okres NITRA
s účinnosťou od 1. decembra 1994
– rozdeľuje sa obec Výčapy-Opatovce na obce
Výčapy-Opatovce a Ľudovítová.
Po rozdelení sa obce Výčapy-Opatovce a Ľudovítová nečlenia na časti obce.
Ľudovít Hudek v. r.
1)
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike uverejnený v opatrení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. decembra 1990 (čiastka 15/1991 Zb.) v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. februára 1992 č. OVV/2-139/1992 (čiastka 24/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. septembra 1992 č. III/2-479/1992 (čiastka 94/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 35/1993 Z. z., opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 235/1993 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/1994 Z. z.