História predpisu 24/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.01.1995 - 26.01.1996