História predpisu 185/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.08.1995 - 31.12.2008