História predpisu 168/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.08.1995 - 31.12.2008