História predpisu 167/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1995 - 31.08.2008