História predpisu 163/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.08.1995 - 31.12.2005