História predpisu 16/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.01.1995 - 30.06.2002