História predpisu 157/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1995 - 31.03.2002