História predpisu 153/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.07.1995 - 31.03.2002