História predpisu 145/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1995 - 30.06.1996
3.01.07.1996 - 31.12.1996123/1996 Z. z.
4.01.01.1997 - 04.07.1997224/1996 Z. z.
5.05.07.1997 - 31.12.199770/1997 Z. z.
6.01.01.1998 - 14.09.19991/1998 Z. z.
7.15.09.1999 - 31.01.2000232/1999 Z. z.
8.01.02.2000 - 30.06.20003/2000 Z. z.
9.01.07.2000 - 31.12.2000142/2000 Z. z.
10.01.01.2001 - 31.12.2001211/2000 Z. z., 468/2000 Z. z.
11.01.01.2002 - 14.03.2002553/2001 Z. z.
12.15.03.2002 - 31.03.2002118/2002 Z. z.
13.01.04.2002 - 30.04.200296/2002 Z. z.
14.01.05.2002 - 30.06.2002215/2002 Z. z.
15.01.07.2002 - 31.08.2002237/2002 Z. z.
16.01.09.2002 - 30.09.2002457/2002 Z. z., 418/2002 Z. z., 477/2002 Z. z.
17.01.10.2002 - 31.12.2002465/2002 Z. z.
18.01.01.2003 - 30.06.2003480/2002 Z. z.
19.01.07.2003 - 30.07.2003217/2003 Z. z.
20.31.07.2003 - 30.11.2003245/2003 Z. z.
21.01.12.2003 - 31.12.2003469/2003 Z. z.
22.01.01.2004 - 31.01.2004190/2003 Z. z., 583/2003 Z. z.
23.01.02.2004 - 30.04.20045/2004 Z. z.
24.01.05.2004 - 30.06.2004204/2004 Z. z., 450/2003 Z. z., 199/2004 Z. z.
25.01.07.2004 - 31.07.2004347/2004 Z. z.
26.01.08.2004 - 31.08.2004434/2004 Z. z.
27.01.09.2004 - 31.10.2004382/2004 Z. z.
28.01.11.2004 - 30.11.2004533/2004 Z. z., 572/2004 Z. z.
29.01.12.2004 - 31.12.2004541/2004 Z. z., 633/2004 Z. z.
30.01.01.2005 - 31.01.2005578/2004 Z. z., 581/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 653/2004 Z. z., 656/2004 Z. z.
31.01.02.2005 - 28.02.20055/2005 Z. z.
32.01.03.2005 - 31.03.2005725/2004 Z. z.
33.01.04.2005 - 30.04.200515/2005 Z. z.
34.01.05.2005 - 30.06.2005171/2005 Z. z.
35.01.07.2005 - 31.07.20058/2005 Z. z., 93/2005 Z. z.
36.01.08.2005 - 17.08.2005342/2005 Z. z.
37.18.08.2005 - 31.08.2005331/2005 Z. z.
38.01.09.2005 - 07.10.2005341/2005 Z. z.
39.08.10.2005 - 14.12.2005308/2005 Z. z.
40.15.12.2005 - 31.12.2005558/2005 Z. z.
41.01.01.2006 - 31.01.2006572/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 473/2005 Z. z., 573/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 610/2005 Z. z., 468/2005 Z. z.
42.01.02.2006 - 31.03.200615/2006 Z. z., 24/2006 Z. z., 14/2006 Z. z.
43.01.04.2006 - 31.05.2006117/2006 Z. z.
44.01.06.2006 - 30.06.2006126/2006 Z. z., 342/2006 Z. z.
45.01.07.2006 - 31.12.2006224/2006 Z. z., 124/2006 Z. z.
46.01.01.2007 - 14.01.2007693/2006 Z. z., 672/2006 Z. z.
47.15.01.2007 - 31.01.200721/2007 Z. z.
48.01.02.2007 - 31.03.200743/2007 Z. z.
49.01.04.2007 - 30.05.200795/2007 Z. z.
50.31.05.2007 - 31.05.2007220/2007 Z. z.
51.01.06.2007 - 30.06.2007193/2007 Z. z.
52.01.07.2007 - 25.07.2007295/2007 Z. z., 279/2007 Z. z.
53.26.07.2007 - 31.08.2007342/2007 Z. z.
54.01.09.2007 - 30.09.2007359/2007 Z. z., 355/2007 Z. z.
55.01.10.2007 - 20.12.2007344/2007 Z. z., 358/2007 Z. z.
56.21.12.2007 - 31.12.2007342/2007 Z. z.
57.01.01.2008 - 14.01.2008343/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 548/2007 Z. z., 460/2007 Z. z., 537/2007 Z. z., 571/2007 Z. z., 517/2007 Z. z., 661/2007 Z. z.
58.15.01.2008 - 31.03.2008647/2007 Z. z.
59.01.04.2008 - 31.05.2008112/2008 Z. z., 92/2008 Z. z.
60.01.06.2008 - 31.10.2008167/2008 Z. z.
61.01.11.2008 - 30.11.2008405/2008 Z. z.
62.01.12.2008 - 14.12.2008451/2008 Z. z.
63.15.12.2008 - 24.12.2008514/2008 Z. z.
64.25.12.2008 - 31.12.2008408/2008 Z. z.
65.01.01.2009 - 31.01.2009465/2008 Z. z., 214/2008 Z. z., 264/2008 Z. z.
66.01.02.2009 - 28.02.20098/2009 Z. z., 495/2008 Z. z.
67.01.03.2009 - 31.05.200945/2009 Z. z.
68.01.06.2009 - 31.08.2009191/2009 Z. z., 188/2009 Z. z.
69.01.09.2009 - 30.11.2009307/2009 Z. z., 304/2009 Z. z., 292/2009 Z. z., 305/2009 Z. z.
70.01.12.2009 - 31.12.2009465/2009 Z. z.
71.01.01.2010 - 31.01.2010513/2009 Z. z., 478/2009 Z. z.
72.01.02.2010 - 26.02.2010568/2009 Z. z., 570/2009 Z. z.
73.27.02.2010 - 04.04.201067/2010 Z. z.
74.05.04.2010 - 31.05.2010594/2009 Z. z.
75.01.06.2010 - 27.07.2010144/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 274/2009 Z. z.
76.28.07.2010 - 30.12.201092/2010 Z. z.
77.31.12.2010 - 31.12.2010556/2010 Z. z.
78.01.01.2011 - 31.03.2011514/2010 Z. z.
79.01.04.2011 - 30.04.201139/2011 Z. z.
80.01.05.2011 - 30.06.2011119/2011 Z. z.
81.01.07.2011 - 19.07.2011200/2011 Z. z.
82.20.07.2011 - 02.08.2011223/2011 Z. z.
83.03.08.2011 - 31.08.2011258/2011 Z. z.
84.01.09.2011 - 31.10.2011254/2011 Z. z., 256/2011 Z. z.
85.01.11.2011 - 25.11.2011342/2011 Z. z.
86.26.11.2011 - 30.11.2011405/2011 Z. z.
87.01.12.2011 - 31.12.2011363/2011 Z. z., 392/2011 Z. z.
88.01.01.2012 - 31.01.2012392/2011 Z. z., 409/2011 Z. z., 324/2011 Z. z., 404/2011 Z. z., 381/2011 Z. z.
89.01.02.2012 - 29.06.2012519/2011 Z. z.
90.30.06.2012 - 30.06.2012392/2011 Z. z.
91.01.07.2012 - 31.08.201249/2012 Z. z., 96/2012 Z. z.
92.01.09.2012 - 30.09.2012251/2012 Z. z.
93.01.10.2012 - 30.11.2012286/2012 Z. z.
94.01.12.2012 - 31.12.2012339/2012 Z. z., 351/2012 Z. z.
95.01.01.2013 - 01.01.2013336/2012 Z. z., 439/2012 Z. z., 447/2012 Z. z., 49/2012 Z. z.
96.02.01.2013 - 18.01.2013459/2012 Z. z.
97.19.01.2013 - 31.01.2013286/2012 Z. z., 144/2010 Z. z.
98.01.02.2013 - 14.03.20138/2013 Z. z.
99.15.03.2013 - 31.03.201339/2013 Z. z.
100.01.04.2013 - 30.04.201340/2013 Z. z.
101.01.05.2013 - 31.05.201375/2013 Z. z., 96/2013 Z. z.
102.01.06.2013 - 30.06.201394/2013 Z. z., 72/2013 Z. z.
103.01.07.2013 - 31.08.2013154/2013 Z. z., 122/2013 Z. z.
104.01.09.2013 - 29.09.2013213/2013 Z. z.
105.30.09.2013 - 31.10.2013144/2013 Z. z.
106.01.11.2013 - 30.11.2013319/2013 Z. z., 311/2013 Z. z.
107.01.12.2013 - 31.12.2013347/2013 Z. z.
108.01.01.2014 - 31.03.2014547/2011 Z. z., 387/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 474/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 381/2011 Z. z.
109.01.04.2014 - 14.04.201435/2014 Z. z.
110.15.04.2014 - 31.05.201484/2014 Z. z.
111.01.06.2014 - 30.06.201458/2014 Z. z.
112.01.07.2014 - 31.07.2014162/2014 Z. z., 182/2014 Z. z., 381/2011 Z. z., 152/2014 Z. z.
113.01.08.2014 - 31.08.2014204/2014 Z. z.
114.01.09.2014 - 31.10.2014204/2014 Z. z.
115.01.11.2014 - 31.12.2014262/2014 Z. z.
116.01.01.2015 - 01.01.2015399/2014 Z. z., 335/2014 Z. z.
117.02.01.2015 - 30.06.2015293/2014 Z. z.
118.01.07.2015 - 31.07.2015120/2015 Z. z., 40/2015 Z. z.
119.01.08.2015 - 31.08.2015128/2015 Z. z.
120.01.09.2015 - 31.10.2015129/2015 Z. z.
121.01.11.2015 - 30.11.2015273/2015 Z. z.
122.01.12.2015 - 31.12.2015259/2015 Z. z.
123.01.01.2016 - 30.06.2016247/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 403/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 253/2015 Z. z.
124.01.07.2016 - 17.10.2016125/2016 Z. z.
125.18.10.2016 - 31.12.2016272/2016 Z. z.
126.01.01.2017 - 31.01.2017386/2016 Z. z.
127.01.02.2017 - 31.03.2017342/2016 Z. z.
128.01.04.2017 - 31.10.201751/2017 Z. z.
129.01.11.2017 - 30.11.2017238/2017 Z. z.
130.01.12.2017 - 31.12.2017293/2017 Z. z.
131.01.01.2018 - 27.02.2018238/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 242/2017 Z. z., 276/2017 Z. z., 292/2017 Z. z.
132.28.02.2018 - 28.02.201849/2018 Z. z.
133.01.03.2018 - 14.03.201817/2018 Z. z.
134.15.03.2018 - 31.03.201852/2018 Z. z.
135.01.04.2018 - 30.04.201887/2018 Z. z., 56/2018 Z. z.
136.01.05.2018 - 19.05.2018108/2018 Z. z.
137.20.05.2018 - 24.05.2018106/2018 Z. z.
138.25.05.2018 - 30.06.201818/2018 Z. z.
139.01.07.2018 - 30.09.2018157/2018 Z. z., 110/2018 Z. z.
140.01.10.2018 - 10.10.2018212/2018 Z. z.
141.11.10.2018 - 31.10.2018215/2018 Z. z.
142.01.11.2018 - 31.12.201852/2018 Z. z.
143.01.01.2019 - 01.01.2019346/2018 Z. z., 312/2018 Z. z.
144.02.01.2019 - 28.02.2019284/2018 Z. z.
145.01.03.2019 - 31.03.201930/2019 Z. z.
146.01.04.2019 - 30.06.20199/2019 Z. z.
147.01.07.2019 - 31.07.2019158/2019 Z. z., 156/2019 Z. z.
148.01.08.2019 - 31.08.2019150/2019 Z. z., 211/2019 Z. z., 213/2019 Z. z.
149.01.09.2019 - 30.11.2019216/2019 Z. z.
150.01.12.2019 - 31.12.2019395/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
151.01.01.2020 - 22.05.2020356/2019 Z. z., 364/2019 Z. z., 234/2019 Z. z.
152.23.05.2020 - 25.05.2020386/2019 Z. z.
153.26.05.2020 - 22.06.2020383/2019 Z. z.
154.23.06.2020 - 30.06.2020165/2020 Z. z.
155.01.07.2020 - 20.07.2020460/2019 Z. z.
156.21.07.2020 - 30.09.2020198/2020 Z. z.
157.01.10.2020 - 31.12.2020390/2019 Z. z.
158.01.01.2021 - 31.05.2021310/2020 Z. z.
159.01.06.2021 - 15.07.2021149/2021 Z. z.
160.16.07.2021 - 31.07.2021259/2021 Z. z.
161.01.08.2021 - 31.10.2021287/2021 Z. z.
162.01.11.2021 - 30.11.2021372/2021 Z. z.
163.01.12.2021 - 30.12.2021402/2021 Z. z., 404/2021 Z. z.
164.31.12.2021 - 31.12.2021455/2021 Z. z.
165.01.01.2022 - 16.01.2022540/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
166.17.01.2022 - 27.01.2022378/2021 Z. z.
167.28.01.2022 - 30.01.2022532/2021 Z. z.
168.31.01.2022 - 31.01.2022156/2018 Z. z.
169.01.02.2022 - 30.03.2022500/2021 Z. z.
170.31.03.2022 - 30.04.2022395/2021 Z. z.
171.01.05.2022 - 31.05.2022122/2022 Z. z., 111/2022 Z. z.
172.01.06.2022 - 16.07.2022490/2021 Z. z.
173.17.07.2022 - 31.07.2022111/2022 Z. z.
174.01.08.2022 - 31.08.2022264/2022 Z. z., 253/2022 Z. z., 265/2022 Z. z., 246/2022 Z. z., 266/2022 Z. z.
175.01.09.2022 - 31.12.2022249/2022 Z. z.
176.01.01.2023 - 180/2022 Z. z., 114/2022 Z. z., 128/2021 Z. z., 181/2022 Z. z.