História predpisu 143/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.07.1995 - 31.12.1999