História predpisu 132/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.06.1995 - 31.12.2003