História predpisu 125/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.06.1995 - 31.10.2001