História predpisu 120/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.06.1995 - 31.12.2008