História predpisu 119/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1995 - 30.09.2004