História predpisu 113/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.06.1995 - 26.01.1996