História predpisu 104/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.1995 - 30.06.2002