História predpisu 103/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1995 - 31.08.2002