c82-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 165/1994 Z. z. o podrobnostiach o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie v podnikateľských subjektoch v roku 1994
1.
V § 4 ods. 4 majú byť namiesto slov „z odseku 6“ správne uvedené slová „z odsekov 6 a 7“.
2.
V prílohe nariadenia vlády v bode 1 v poslednej vete má byť namiesto slova „dve“ správne uvedené slovo „tri“.
Redakcia