c79-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
V prílohe vyhlášky priemerná cena ornej pôdy obce za m2 má správne znieť takto:
Číslo obce Názov obce Priemerná cena ornej pôdy obce za m2 Číslo KÚ Názov KÚ
501859 Orechová Potôň 9,96 844250 Dolná Pôtoň
501859 Orechová Potôň 9,96 844268 Orechová Pôtoň I
506052 Hrádok 4,82 819018 Hrádok
511765 Poltár 4,08 848077 Poltár
511765 Poltár 4,08 848093 Slaná Lehota
511765 Poltár 4,08 848107 Zelené
524913 Nemcovce 3,73 839507 Nemcovce v Šariši
525111 Rokycany 3,25 852741 Rokycany
544051 Vranov nad Topľou 4,97 809217 Čermerné
544051 Vranov nad Topľou 4,97 816043 Hencovce
544051 Vranov nad Topľou 4,97 870315 Vranov nad Topľou
Redakcia