c78-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 214/1994 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
1.
V § 17 ods. 1 majú byť namiesto slov „podľa § 9 ods. 4 a 5” správne uvedené slová „podľa § 9 ods. 3 a 5”.
2.
V § 17 ods. 2 majú byť namiesto slov „podľa § 9 ods. 4 a 5” správne uvedené slová „podľa § 9 ods. 3 a 5”.
Redakcia