c43-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a doĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov
V čl. I bod 5 má správne znieť:
5. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).“.
Redakcia