História predpisu c22-r1/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.04.1994 - 20.07.1997