c11-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
V § 33 bode 1 má byť namiesto „zákona č. 297/1992 Zb." správne uvedené „zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.".
Redakcia