História predpisu 99/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.04.1994 - 31.08.2009