História predpisu 97/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.04.1994 - 14.09.2004