História predpisu 96/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.04.1994 - 26.01.1996