História predpisu 94/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.04.1994 - 31.12.1997