História predpisu 91/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.1994 - 31.12.1999