História predpisu 9/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.01.1994 - 31.12.2008