História predpisu 83/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1994 - 31.12.2001