História predpisu 72/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.04.1994 - 31.12.2004