História predpisu 69/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1994 - 30.04.2001