História predpisu 67/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1994 - 31.12.1997