História predpisu 61/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1994 - 31.03.2002