História predpisu 47/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.03.1994 - 31.12.1998